EN
RU
LT

Taisyklės RU

Resort Hotel Elija

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Resort Hotel Elija – tai viešbutis, mini SPA centras, restoranas, sporto salė.
 2. Viešbučio „Elija“ operatorė (toliau – operatorius) – uždaroji akcinė bendrovė „Harlio dirbtuvės“ (reg. adresas Mokyklos g. 62 , Palanga, įm. k. 301513770, PVM mok. kodas LT100003863917, registro tvarkytoja valstybės įmonė Registrų centras).
 3. Viešbučio „Elija“ svečias – tai kiekvienas asmuo, esantis viešbučio teritorijoje.
 4. Šios taisyklės nustato „Elijos“ viešbučio svečių aptarnavimo reikalavimus, svečių pareigas ir teises naudojantis viešbučio paslaugomis, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus.
 5. Šios taisyklės yra privalomos visiems svečiams. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 6. Svečias, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti ir/arba registruodamasis viešbutyje „Elija“, ir/arba pasiimdamas elektroninį raktą, privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis bei su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis.
 7. Kiekvienas svečias registruodamasis viešbutyje „Elija“ ir pasiimdamas elektroninį raktą, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 8. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė svečias ir kartu su svečiu atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako viešbutyje „Elija“ užsiregistravęs ir/ar elektroninį raktą pasiėmęs svečias.
 9. Kiekvienas svečias privalo vykdyti visus viešbučio „Elija“ personalo nurodymus dėl saugos, higienos, aplinkosaugos gaisrinės saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.
 10. Teisę naudotis viešbučio „Elija“ teikiamomis paslaugomis svečias įgyja tik sumokėjęs už paslaugas šiose taisyklėse arba sutartyje nustatyta tvarka.
 11. Viešbučio „Elija“ personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti viešbučio tvarką, kelti pavojų kitų svečių saugumui, neatitinka viešbučio „Elija“ koncepcijos, prieštarauja viešajai tvarkai, moralei bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
 12. Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių, „Elijos“ viešbučio paslaugos nėra teikiamos bei toks asmuo, nedelsdamas privalo palikti viešbučio teritoriją.
 13. Viešbučio „Elija“ personalas turi teisę pašalinti iš teritorijos svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia viešbučio taisykles. Tokiu atveju svečio sumokėti pinigai yra negrąžinami ir svečias privalo sumokėti už visas įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
 14. Viešbutyje „Elija“ draudžiama melagingai kviestis pagalbos, pažeisti viešąją tvarką, palikti kartu atvykusius nepilnamečius asmenis be priežiūros, trukdyti kitiems svečiams naudotis viešbučio paslaugomis, triukšmauti, šiukšlinti, sukelti sau ir kitiems pavojingas situacijas.
 15. Dėl techninių kliūčių, kitų nenumatytų priežasčių viešbutis „Elija“ laikinai gali neteikti tam tikrų paslaugų. Tuo atveju, kai šios paslaugos įskaičiuotos į anksčiau pirktų paslaugų kainą, suma neperskaičiuojama ir pinigai svečiui negrąžinami.
 16. Saugumui užtikrinti, kai kurios viešbučio bendro naudojimo patalpos bei erdvės stebimos vaizdo kameromis.
 17. Svečias privalo atlyginti savo veiksmais/neveikimu padarytą žalą viešbučio „Elija“ turtui bei padarytą žalą tretiesiems asmenims LR teisės aktų nustatyta tvarka. Esant reikalui yra iškviečiama policija arba apsaugos tarnyba.

PASLAUGŲ KAINOS

 1. Viešbučio „Elija“ paslaugų kainas nustato operatorius.
 2. Paslaugų kainos skelbiamos raštu viešbučio registratūroje ir internetinėje svetainėje www.hotelelija.lt.
 3. Operatorius turi teisę pakeisti viešbučio „Elija“ teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.

ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

 1. Rezervuojant viešbučio „Elija“ paslaugas yra mokamas operatoriaus nustatytas avansas:

1.1 Rezervacijos avansą sudaro  30%  visos apgyvendinimo sumos, kitais atvejais jis nustatomas pagal oficialiai nurodytas sąlygas;

1.2 Avansas dėl salių ir erdvių nuomos nustatomas pagal sutarties sąlygas;

1.3 Avansas renginiams pagal svečio užsakymą nustatomas pagal sutarties sąlygas.

 1. Užsakovui atsisakius užsakytų paslaugų avansas yra laikomas paslaugos teikėjo tiesioginiai patirtais bei neįrodinėtinais nuostoliais ir yra užsakovui negrąžinamas. Dėl to užsakovas įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų.
 2. Atvykus į viešbutį „Elija“ svečiai už rezervuotas paslaugas privalo sumokėti iš karto.
 3. Už laisvalaikio inventoriaus paslaugas svečiai privalo sumokėti prieš pradedant jomis naudotis.
 4. Už renginių (pagal svečio užsakymą) metu suteiktas paslaugas svečiai privalo susimokėti sutartyje numatytomis sąlygomis.
 5. Atsiskaityti už paslaugas galima grynaisiais pinigais, kreditinėmis, debetinėmis kortelėmis arba banko pavedimu.
 6. Viešbučio „Elija“ operatorius neteikia paslaugų, už kurias nėra apmokėta.

DARBO IR RAMYBĖS LAIKAS

 1. Viešbučio „Elija“ darbo laiką nustato operatorius.
 2. Darbo laikas skelbiamas viešbučio internetinėje svetainėje www.hotelelija.lt.
 3. Keičiantis darbo laikui apie pakeitimus operatorius informaciją pateikia internetinėje svetainėje www. hotelelija.lt.
 4. Nuo 00.00 val. iki 6.00 val. – viešbučio „Elija“ ramybės laikas. Jis gali būti keičiamas tik viešbučio administracijai leidus. Ramybės laiku negalima triukšmauti, šūkauti, garsiai kalbėtis, garsiai klausyti muzikos ir kitaip trikdyti kitų viešbutyje besiilsinčių asmenų miegą.

VAIKAI

 1. Nepilnamečiai vaikai viešbučio „Elija“ paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą.
 2. Suaugęs asmuo – 18 metų sulaukęs asmuo, prisiimantis visišką atsakomybę už kartu atvykusių vaikų elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų tinkamą priežiūrą.
 3. Su vaiku atvykęs asmuo visiškai atsako už tai, kad vaikas laikytųsi taisyklių, viešbučio personalo nurodymų.
 4. Kylant abejonių dėl svečio amžiaus, viešbučio „Elija“ administratorius turi teisę pareikalauti svečio pateikti asmens tapatybės dokumentą.

AUGINTINIAI

 1. Viešbutyje „Elija“ augintiniai nėra priimami.
 2. Išskirtiniais atvejais gali būti taikomos išimtys, kurias nustato ir jų įgyvendinimo sąlygas apibrėžia viešbučio operatorius.
 3. Viešbučio teritorijoje augintiniai gali būti vedžiojami tik su pavadėliais. Griežtai draudžiama paleisti laisvai bėgioti savo augintinius viešbučio teritorijoje.
 4. Už taisyklių nesilaikymą taikoma bauda.

TRANSPORTAS

 1. Viešbučio „Elija“ svečiams vieta automobilio stovėjimui yra nemokama.
 2. Atvykus į viešbutį su motorinėmis ir mechaninėmis transporto priemonėmis jas galima statyti tik specialiai tam skirtose vietose. Už taisyklių nesilaikymą taikoma bauda.
 3. Renginių metu automobilių stovėjimo taisykles nustato viešbučio „Elija“ administracija.
 4. Viešbučio „Elija“ teritorijoje prašome laikytis greičio apribojimo ženkluose nurodytų reikalavimų ir kitų LR kelių eismo taisyklėse nurodytų reikalavimų.
 5. Viešbučio teritorijoje važinėti transporto priemonėmis galima tik tam skirtais keliais. Važinėti bei parkuoti automobilius ant žolės draudžiama.
 6. Už techniškai netvarkingo transporto sukeltą žalą taikoma bauda.

FOTOGRAFAVIMAS, FILMAVIMAS

 1. Fotografuoti ir filmuoti viešbučio patalpose galima tik viešbučio „Elija“ administracijai leidus.

SVEČIŲ ATVYKIMAS, IŠVYKIMAS

 1. Atvykstančių svečių registracija į viešbutį „Elija“ vyksta kasdien nuo 12.00 val., išvykstantys svečiai išregistruojami kasdien iki 12.00 val. viešbučio registratūroje.
 2. Svečias, pageidaudamas atvykti ir išvykti kitu laiku nei apibrėžta šiose taisyklėse, privalo tai iš anksto suderinti su viešbučio personalu.
 3. Viešbučio „Elija“ personalas turi teisę nesutikti keisti svečio atvykimo bei išvykimo laiko. Svečiui pageidaujant ir esant galimybei prailginti savo viešnagės laiką, t.y. pasirinkti vėlyvąjį išvykimą, svečias apmokestinamas 50% vienos nakvynės kainos.
 4. Išvykdamas svečias privalo raktą/kortelę ir/ar išsinuomotą laisvalaikio inventorių grąžinti viešbučio „Elija“ personalui. Sugadinus, pametus ar kitaip praradus inventorių svečias privalo atlyginti jo vertę.

APGYVENDINIMAS

 1. Registracijos metu svečias viešbučio registratūros darbuotojui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti apgyvendinimo kortelę.
 2. Kambariuose gali nakvoti tik viešbučio administracijoje prisiregistravę asmenys. Svečiai turi sumokėti administratoriui už visus faktiškai kambaryje gyvenančius asmenis. Svečias yra atsakingas už visų faktiškai jo kambaryje gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi. Nepranešus administracijai apie papildomai kambaryje gyvenančius asmenis bei už juos nesumokėjus taikoma bauda.
 3. Rūkoma tik tam specialiai įrengtose rūkymo zonose. Patalpose nerūkoma. Už taisyklių nesilaikymą taikoma bauda.
 4. Viešbutyje kambariai tvarkomi kasdien 9.00 – 17.00 val.
 5. Viešbutyje patalynė keičiama kas tris dienas, rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien svečiui pageidaujant (nakvojant ilgiau nei vieną naktį).
 6. Antklodės, rankšluosčiai ir patalynė negali būti naudojami lauko pramogoms.
 7. Už sunaudotas prekes iš mini baro išvykstant reikės susimokėti. Prašome Jūsų, išvykstant informuoti viešbučio „Elija“ registratūros darbuotojus apie sunaudotas mini baro prekes.
 8. Užsisakius paslaugų kompleksą, bet jomis nesinaudojant, pinigai nėra grąžinami.
 9. Pastebėjus technikos, įrangos ar kito inventoriaus gedimus, nedelsiant pranešti viešbučio personalui. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, svečias atsako už sau ar kitiems svečiams padarytą žalą.
 10. Išvykstant kortelę, maloniai prašome grąžinti viešbučio administratoriui. Pametus ar sugadinus kortelę, turėsite atlyginti operatoriui padarytą žalą – sumokėti kortelės pagaminimo mokestį (20€).
 11. Viešbučio kambariuose veikia belaidis interneto ryšys.

SPA CENTRO PASLAUGOS

 1. SPA centras – tai masažo, grožio ir kitų procedūrų kompleksas.
 2. Vaikai ir neįgalūs asmenys į SPA centrą įleidžiami tik su pilnamečiais juos lydinčiais asmenimis, kurie atsako už vaikų ir neįgalių asmenų saugumą, sveikatą bei gyvybę. Pilnametis asmuo prisiima visišką atsakomybę už vaikų bei neįgalių asmenų elgesį, šių taisyklių laikymąsi, asmeninių daiktų priežiūrą.
 3. Kylant abejonių dėl svečio amžiaus, viešbučio personalas turi teisę pareikalauti svečio pateikti asmens tapatybės dokumentą.
 4. Išeidamas iš SPA centro svečias turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra nustatoma svečio mokėtina suma už SPA centre jam suteiktas papildomas paslaugas ir/ar jo nupirktas prekes. Jei svečias nesumoka už papildomai SPA centre suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Už drabužinėje paliktus daiktus operatorius neatsako.
 6. Svečiams rekomenduojama į SPA centrą nesinešti brangių ir vertingų daiktų, kuriuos galima pamesti.
 7. Lankytojas padaręs žalą SPA, jame esančiam turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
 8. Lankytojas, patyręs turtinę žalą ir / ar neturtinę žalą SPA, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam SPA ar viešbučio darbuotojui, nurodant įvykio vietą ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
 9. Lankytojui SPA patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymu numatyta tvarka.
 10. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo SPA patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.
 11. Dingus asmeniniams daiktams, svečias privalo nedelsiant kreiptis į SPA centro registratūros darbuotojus.
 12. SPA paslaugomis draudžiama naudotis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų svečių sveikatai ir/ar gyvybei.
 13. Operatorius rekomenduoja SPA centro svečiams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė ir fizinės galimybės leidžia naudotis joje teikiamomis paslaugomis. Svečiai patys atsako už savo sveikatos būklę, naudojantis SPA centro paslaugomis.
 14. Svečiai, atliekantys procedūras, turi vykdyti procedūras vedančio asmens nurodymus, atsižvelgdami į savo sveikatos būklę.
 15. Svečiai, nedalyvaujantys procedūrose, neturi trukdyti jas atlikti kitiems svečiams.
 16. Draudžiama SPA paslaugomis naudotis kartu su gyvūnais.
 17. Draudžiama SPA paslaugomis naudotis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims. Pareikalavus viešbučio personalui toks klientas turi nedelsiant palikti viešbučio „Elija“ teritoriją.
 18. Svečiai, pastebėję SPA centro įrengimų ar kito inventoriaus techninius gedimus ir/ar pažeidimus, turi jais nesinaudoti ir apie juos nedelsiant pranešti tuo metu dirbantiems darbuotojams. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis sugedusiu ir/ar pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, svečias atsako už sau ar kitiems svečiams padarytą žalą.
 19. Svečiai privalo nedelsdami palikti SPA centrą, jeigu to reikalauja gelbėtojas ar kitas už viešbutį atsakingas darbuotojas.
 20. Už sugadintą ar pamestą rankšluostį arba chalatą svečias privalo sumokėti viešbučio administracijoje.

PRAMOGOS, LAISVALAIKIS

 1. Naudojantis dviračių, ar kitų pramogų inventoriaus nuoma bei kitomis panašaus pobūdžio paslaugomis užsakovas rūpinasi savo ir savo svečių saugumu pats ir įvykus nelaimingam atsitikimui prisiima visą atsakomybę. Tokiu atveju jokios žalos atlyginimo užsakovas iš paslaugos teikėjo neturi teisės bei pagrindo reikalauti.
 2. Svečiai, pastebėję laisvalaikio įrengimų ar inventoriaus techninius gedimus ir/ar pažeidimus, turi jais nesinaudoti ir nedelsiant apie tai pranešti dirbantiems registratūros darbuotojams. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Priešingu atveju svečias atsako už padarytą žalą inventoriaus savininkams, svečiams ar kitiems tretiesiems asmenims.
 3. Viešbučio teritorijoje fejerverkus bei pirotechnikos gaminius galima naudoti tik prieš tai raštu suderinus su viešbučio „Elija“ administracija jų naudojimo galimybes, laiką bei vietą. Priešingu atveju taikoma bauda, kuri laikoma minimaliais neįrodinėtinais nuostoliais.
 4. Draudžiama šiukšlinti aplinką.

MAITINIMAS

 1. Pusryčiai Viešbutyje pateikiami kasdien nuo 9:00 iki 11:00 val.
 2. Apie ankstyvą (iki 9 val.) išvykimą prašome informuoti viešbučio administracijos darbuotojus dieną prieš iki 21.00 val.
 3. Viešbutyje vartoti savo atsivežtus maisto produktus ir gėrimus leidžiama tik išsinuomotuose kambariuose.
 4. Kiekvienas svečias atsako už atsivežto maisto/gėrimų kokybę. Atsakomybė už pasekmes atsiradusias dėl netinkamos maisto kokybės tenka svečiui.
 5. Svečiai į restoraną neįleidžiami su chalatais ir sportine apranga.

DOVANŲ ČEKIAI

 1. Viešbučio „Elija“ dovanų čekius galima įsigyti viešbučio registratūroje.
 2. Už dovanų čekyje nurodytą sumą paslaugas reikia išsirinkti per vieną kartą bei už visas atsiskaityti kasoje tą pačią dieną.
 3. Jei išsirinktų paslaugų kaina viršija čekyje nurodytą sumą, skirtumą galima sumokėti.
 4. Jei išsirinktų paslaugų kaina mažesnė už sumą nurodytą čekyje, skirtumas negrąžinamas.
 5. Dovanų čekis į grynuosius pinigus nekeičiamas.
 6. Dovanų čekio galiojimo data nurodyta ant dovanų čekio.

DAIKTŲ SAUGOJIMAS

 1. Viešbučio „Elija“ operatorius priima saugoti svečių pinigus, brangenybes ir kitas vertybes, išskyrus daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams, yra uždrausti galiojančiais LR teisės aktais arba daikto neįmanoma patalpinti į saugojimo kambarį/seifą dėl jo gabaritų. Pateikiami saugoti pinigai ar kitos vertybės turi būti tinkamai supakuoti ir pažymėti bei perduoti operatoriui raštu (pasirašant raštą abiems šalims). Už netinkamai supakuotų, nepažymėtų ar raštu neperduotų daiktų operatorius praradimą ar sugadinimą operatorius neatsako.
 2. Svečiai vertingus daiktus gali laikyti viešbučio administracijoje esančiuose seifuose. Viešbučio operatorius neatsako už daiktus, paliktus ne administracijos seife.
 3. Svečias apie savo daiktų dingimą, trūkumą ar sugadinimą privalo nedelsdamas pranešti viešbučio personalui. Priešingu atveju viešbutis atleidžiamas nuo atsakomybės už daiktų neišsaugojimą.
 4. Viešbutis „Elija“ neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų valdytojų, jį lydinčių ar pasikviestų į viešbutį asmenų kaltės. Viešbutis „Elija“ taip pat neatsako už svečių transporto priemonių, paliktų ne operatoriaus nurodytoje vietoje, juose esančių daiktų bei gyvūnų praradimą/sugadinimą.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

 1. Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

1.1. Išeidami iš kambario išjungti elektros prietaisus iš elektros lizdų: televizorių, arbatinuką, kondicionierių, apšvietimo lempas;

1.2. Nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis;

1.3. Negalima į kambarį atsinešti ir jame laikyti degiųjų skysčių bei panašių medžiagų, keliančių gaisro pavojų.

1.4. Pasistengti gerai įsiminti evakuacinius išėjimus.

 1. Kilus gaisrui Jūsų kambaryje:

2.1. Nedelsdami praneškite apie tai viešbučio administratoriui tel. +370 669 86000 arba priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112.

2.2. Kambariuose rasite scheminį evakuacijos iš atitinkamo aukšto planą, kuriame nurodomas Jūsų kambarys, evakuaciniai išėjimai;

2.3. Pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal viešbučio personalo arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus.

 1. Kilus gaisrui ne Jūsų kambaryje:

3.1. Nedelsdami praneškite apie tai viešbučio personalui tel. +370 669 86000 arba priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112;

3.2. Išeikite iš savo kambario po to, kai uždarysite langus ir duris. Jeigu koridoriai ir laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų neįmanoma, pasilikite savo kambaryje ir plačiai atverkite langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Kad neapsinuodytumėte dūmais, uždenkite plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne;

3.3. Pasistenkite telefonu bei kitais įmanomais būdais pranešti viešbučio personalui savo buvimo vietą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Viešbučio operatoriui, svečių turtui ir/ar sveikatai žalos padaręs svečias atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.
 2. Svečiui išbuvus ilgesnį laiką nei tas, už kurį sumokėta, prieš išvykstant svečias privalo atsiskaityti pagal tuo metu galiojančius įkainius.
 3. Asmeniui, sumokėjusiam už viešbučio „Elija“ teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš viešbučio anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.
 4. Svečių pamesti ir viešbučio darbuotojų ar kitų svečių surasti ir operatoriui perduoti daiktai 2 savaites saugomi viešbutyje „Elija“ arba perduodami policijai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą tvarką.
 5. Viešbutyje „Elija“ patyręs turtinės ir/ ar neturinės žalos svečias nedelsdamas (ne ilgiau kaip per 1 val.) turi pranešti apie tai viešbučio registratūros darbuotojui, nurodyti įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu svečias nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
 6. Viešbučio „Elija“ personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.
 7. Operatorius neatsako už svečių asmeninius daiktus, paliktus bendrose viešbučio patalpose, ar tai, kad svečiai juos prarado ir/ar sugadino, naudojantis tinkamai viešbučio „Elija“ teikiamomis paslaugomis.
 8. Operatorius nenagrinėja svečio pretenzijų ir neatsako už viešbučio svečio patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei svečias nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
 9. Šalių atsakomybę dėl viešbučio „Elija“ teikiamų paslaugų nevykdymo, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

Viešbučio „Resort Hotel Elija“ administracija, 2018 m. birželio 20 d., Palanga.